സ്തനാർബുദം ശരീരം കാണിക്കുന്ന ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൂ, വളരെ വിലപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ

0

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ. പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. പൊതുവേ ക്യാൻസറിന് സങ്കീർണത വളരെയധികമാണ്. രോഗനിർണയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന താമസം ഈ സങ്കീർണ്ണത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യരാശിയെ കാർന്നു തിന്നാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഭീകരമായ രോഗാവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. മറ്റു രോഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മലയാളികൾ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ്.

ജീവിതശൈലിയുടെ മാറ്റത്തിൻറെ വലിയ പ്രത്യാഘാതമാണ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ. മനുഷ്യൻറെ ഉന്മൂലനത്തിന് പോലും കാരണമാവുന്ന ഈ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന അപകടം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അഥവാ സ്തനാർബുദമാണ്. ആകെ രോഗികളുടെ 25% ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ ആണെന്ന് വളരെ വലിയ അപകടം സൂചികയാണ്. പത്തുവർഷം മുൻപ് ഇത് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാലിലൊരാൾ എന്ന രീതിയിൽ സ്തനാർബുദം കാണപ്പെടുന്നു.

പൊതുവേ സ്ത്രീകളിൽ പ്രായം കൂടുന്തോറും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു. ലോകത്ത് 60 മുതൽ 65 വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് സ്തനാർബുദം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് 40-45 ആണ്. ഗർഭം ധരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീകളെയും സ്തനാർബുദം ബാധിക്കുന്നു. മദ്യപാനം, അമിതവണ്ണം, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്നിവയും സ്തനാർബുദത്തിനു കാരണമാകുന്നു. പാലൂട്ട് കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ഏറെയും സ്തനാർബുദം കണ്ടുവരുന്നു. സ്തനത്തിന് വേദന, മുഴ, കട്ടി, നിപ്പിൾ ഉള്ളിലോട്ടു വലിഞ്ഞു പോവുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ.