വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം? നിങ്ങൾക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടോ? ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. വളരെ മികച്ച ഇൻഫർമേഷൻ.

0

ജീവിത ശൈലിയുടെ പ്രത്യാഘാതം കാരണം സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന മാരകമായ രോഗാവസ്ഥയാണ് വൃക്കരോഗം.ഈയിടെ വൃക്കസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ തോത് വളരെയധികം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രോഗനിർണയത്തിൽ വരുന്ന പാളിച്ച പല രോഗങ്ങളുടേയും ചികിത്സയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. രോഗത്തിൻറെ തുടക്കത്തിൽതന്നെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഒരുപക്ഷേ ആ രോഗത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷനേടാൻ സാധിക്കും. ഏതു രോഗവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ചികിത്സയിൽ പ്രധാനം.

ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഡയാലിസിസ് സെൻറർ വളരെയധികം കൂടിവരുന്നു. മലയാളികളിൽ പൊതുവേ വൃക്കസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഉയരുന്നു. വളരെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചാൽ ഡയാലിസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വൃക്കരോഗങ്ങൾ ചികിത്സ ചെയ്തു മാറ്റാം. നമ്മുടെ വൃക്കത്തകരാറ് ആണെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ പത ഉണ്ടാവും. പ്രോട്ടീൻ പുറംതള്ളുന്ന പെടുന്നത് കൊണ്ടാണിത്. മാത്രമല്ല ശരീരം മൊത്തം നീര്, കാലിലും കയ്യിലും നീര്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

ഇന്നു വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു രോഗമാണ് വൃക്കരോഗം .വൃക്കരോഗത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. വൃക്കാ സംബന്ധമായ രോഗം തിരിച്ചറിയാൻ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകും. പലർക്കും ശരീരം മൊത്തം ചൊറിച്ചിലും കാണും. പൊതുവേ ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. തുടക്കത്തിലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഈ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാം. വൃക്ക രോഗത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം.